Kado Pernikahan

PENDAHULUAN

HIDUP BERUMAH TANGGA BUTUH ILMU TERSENDIRI

Kado Pernikahan

Kado Pernikahan

BAB I

MENIKAH ADALAH IBADAH

 1. Pernikahan, Nikmat Allah bagi Para Hamba
 2. Anjuran Menikah
 3. Pengendalian Hasrat Seksual
 1. Perempuan, Perhiasan Dunia Paling Indah
 2. Tanggap Memerangi Penyimpangan Ibadah

BAB II

LIKA LIKU PERNIKAHAN

 1. Mencari Pasangan yang Saleh dan Salehah
 1. Orang yang Menikahi Pezina adalah Pezina
 2. Waspada terhadap Penampilan Luar
 3. Kewajiban Melihat bagi Peminang dan yang Dipinang
 4. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah
 5. Larangan Bersaing ketika Meminang
 6. Cinta Abadi dan Pernikahan Bahagia
 7. Waspada Menikahi Perempuan Muda
 8. Persyaratan Wali Nikah

 

BAB III

CINTA DALAM PANDANGAN ISLAM

 1. Tidak Ada Cinta Seindah dalam Pernikahan
 2. Perbandingan Menikah Muda dan Menikah Pada Usia Senja
 3. Cinta itu Rumit

 

BAB IV

PERNIKAHAN YANG BERKAH DAN MUDAH

 1. Rahmat dan Syafaat bagi Para Pecinta
 2. Kewajiban Meminta Restu Gadis sebelum Menikahkannya
 3. Problematika Perempuan dalam Pernikahan
 4. Orang Tua Menawarkan Anak Gadisnya kepada Lelaki Saleh
 5. Larangan Memahalkan Mas Kawin
 6. Persiapan Menikah
 7. Mahar dan Keinginan Kuat untuk Memenuhinya
 8. Khutbah Menjelang Akad Nikah

 

BAB V

WASIAT BERHARGA MENJELANG PERNIKAHAN

 1. Wasiat Orang Tua untuk Putrinya yang Menikah
 2. Wasiat Ayah untuk Putrinya yang Menikah
 3. Wasiat Ummu Mu’ashirah
 4. Wasiat Suami untuk Istrinya

 

BAB VI

PERNAK-PERNIK PERAYAAN PERNIKAHAN

 1. Menyanyi dan Menabuh Rebana
 2. Istri Berhias untuk Suami, Suami Berhias untuk Istri
 3. Larangan Mencabut Bulu Alis dan Menyambung Rambut
 4. Larangan Perempuan Mencukur dan Memotong Rambut Menyerupai Perempuan Nonmuslim
 5. Larangan Lelaki Memakai Cincin Emas
 6. Keharaman Emas, Meski bagi Perempuan
 7. Allah itu Indah dan Mencintai Keindahan
 8. Aroma Harum Menumbuhkan Rasa Cinta

 

BAB VII

PERADUAN PENGANTIN BARU

 1. Bersikap Lembut Ketika Hendak Menggauli Istri
 2. Shalat Bersama Sebelum Melakukan Hubungan Intim
 3. Lisan Perempuan
 4. Bagaimana Suami Menggauli Istrinya
 5. Pahala dan Ganjaran Berhubungan Intim
 6. Balasan Bagi Suami yang Menggauli Istrinya pada Malam Jum’at
 7. Haram Menggauli Istri tidak di Kemaluan
 8. Haram Menggauli Istri yang Sedang Haid
 9. Menutup Aurat, Kecuali di Depan Suami atau Istri
 10. Anjuran Mandi di antara Dua Senggama
 11. Kewajiban Mandi Jum’at
 12. Kewajiban Membuat Kamar Mandi di Rumah
 13. Etika Suami terhadap Kerabat Istri
 14. Larangan Melecehkan Suami

 

BAB VIII

SENI BERCUMBU RAYU

 1. Mencumbui Istri
 2. Mencumbu Istri yang Sedang Haid
 3. Menyebut Nama Istri dengan panggilan yang Mesra
 4. Ciuman Penuh Gairah Tidak Membatalkan Wudhu
 5. Memeluk Istri Pada Bulan Ramadhan
 6. Rasulullah, Suami yang Hangat

 

BAB IX

WALIMAT AL-‘URSY

 1. Kewajiban Walimah
 2. Haram Mengundang Orang-orang Kaya Secara Khusus
 3. Tidak Menghadiri Walimah yang Mengandung Unsur Maksiat
 4. Anjuran bagi Orang yang Menghadiri Walimah
 5. Larangan Makan dan Minum dari Wadah Emas atau Perak
 6. Ucapan Selamat dari Orang Jahiliyah

 

BAB X

BERSIKAP LEMAH LEMBUT KEPADA PEREMPUAN

 1. Mempergauli Istri dengan Baik
 2. Bagaimana Bergaul dengan Istri yang Tak Dicintai
 3. Berbaik Hati kepada Istri
 4. Mengingatkan Istri
 5. Suara Hati Para Penyair Tentang Istri Mereka
 6. Meluhurkan Derajat Perempuan
 7. Dasar Penerimaan Perempuan dalam Islam

 

BAB XI

KEUNIKAN DAN KEISTIMEWAAN PEREMPUAN

 1. Perempuan Surga dalam ilustrasi Al-Qur’an
 2. Perempuan Surga dalam ilustrasi Hadits
 3. Ciri-ciri Perempuan Salehah

 

BAB XII

PERNIKAHAN, ANTARA NIKMAT DAN TANGGUNG JAWAB

 1. Tanggung Jawab Suami Istri
 2. Di antara Bukti-bukti Kenabian
 3. Kehidupan Rumah Tangga Bukan Untuk Kenikmatan Semata
 4. Dari Pelaminan ke Medan Jihad
 5. Pendidikan Islam Terhadap Perempuan, Pendidikan Berkarakter
 6. Waktu Kosong itu Berbahaya
 7. Karakter Istri Para Pemimpin dan Orang Besar

 

BAB XIII

HIKMAH KEPEMIMPINAN LELAKI

 1. Kepemimpinan Lelaki
 2. Rasulullah, Sosok Suami Tegas

 

BAB XIV

HIDUP ISLAMI DAN SEDERHANA

 1. Teladan dan Kehidupan Rasulullah yang Bersahaja
 2. Hidup Hemat
 3. Tetap Sabar Menghadapi Kesulitan Hidup

 

BAB XV

ORANG TERBAIK ADALAH YANG PALING BAIK KEPADA KELUARGANYA

 1. Perintah Menafkahi Istri
 2. Ancaman bagi Suami yang Kikir kepada Keluarganya
 3. Pahala Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga
 4. Hukum atas Suami yang Kikir

 

BAB XVI

ADAB TERHADAP BAYI DAN PERAYAAN BAGI BAYI BARU LAHIR

 1. Anjuran Memperbanyak Keturunan
 2. Mengazani Bayi Baru Lahir
 3. Kewajiban Aqiqah dan Khitan
 4. Nama yang Paling di Sukai Allah
 5. Mengajar Anak Ketika Mulai Fasih Bicara
 6. Mengganti Nama yang Jelek
 7. Anak-anak Sebagai Cobaan Hidup

 

BAB XVII

ISLAM MENGHAPUS PERBEDAAN

 1. Ancaman Bagi Penolakan Kelahiran Anak Perempuan

 

BAB XVIII

ANAK ADALAH ASET DAN INVESTASI

 1. Sedini Mungkin Ajarkan Shalat pada Anak-anak
 2. Bahaya Menyerahkan Pendidikan Anak pada Orang yang Salah
 3. Hokum Berbohong pada Anak
 4. Kewajiban Menyayangi Anak

 

BAB XIX

FITNAH PEREMPUAN

 1. Bahaya Hasrat Seksual

 

BAB XX

KELUARGA DIHADANG PETAKA

 1. Bahaya Pergaulan Bebas
 2. Waspadalah, Para Istri!
 3. Perlindungan dan Penjagaan terhadap Perempuan
 4. Pandangan Mata, Satu dari Sekian Banyak Panah Iblis
 5. Ketulusan dan Keterbukaan
 6. Kewajiban Istri untuk Segera Memenuhi Kebutuhan Seksual Suami

 

BAB XXI

BAHAYA YANG MERUNTUHKAN TATANAN KELUARGA

 1. Bahaya Kerabat dan Handai Taulan Suami terhadap Keutuhan Keluarga
 2. Ancaman Mempertontonkan Diri
 3. Larangan Perempuan Menyerupai Lelaki
 4. Larangan Perempuan Memakai Wewangian
 5. Larangan Menyerupai Orang Kafir
 6. Syarat-syarat Hijab bagi Perempuan Muslimah

 

BAB XXII

ORANG YANG MENJAGA KEHORMATAN ADA DALAM LINDUNGAN ALLAH

 1. Pahala dan Ganjaran Menjaga Kehormatan (‘iffah)
 2. Jangan Dekat Zina
 3. Bertaubatlah, Wahai Muda-Mudi!

 

BAB XXIII

API CEMBURU MEMBAKAR KEBAHAGIAAN SUAMI ISTRI

 1. Cemburu Buta dan Cemburu Wajar

 

TAMAT